EazyCV Software

Centraal beheer van actuele cv-gegevens

In de meeste organisaties zijn cv-profielen nog steeds losse documenten, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor eigen versiebeheer. De waardevolle inhoud van deze documenten is om deze reden vaak moeizaam te ontsluiten of te (her)gebruiken. Daarnaast is de kans groot dat er gewerkt wordt met niet-actuele gegevens. Wenselijke wijzigingen in resumés zijn centraal te beheren in een sjabloon.

 • Kennis binnen uw organisatie wordt inzichtelijk
 • De cv template kan op één plek worden aangepast
 • Waardevolle bron voor extractie van managementinformatie
 • Beveiligde waarborging van belangrijke bedrijfsgegevens

Salesforce voor uw accountmanagers

Met huiseigen cv-templates levert u richting opdrachtgevers een mooi visitekaartje af. Naast de professionele uitstraling die html cv oplevert, biedt het uw opdrachtgever gemak bij beoordeling en vergelijking. Naast de online cv-template, zoals bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel, zijn de cv’s eveneens als printvriendelijke versie beschikbaar. Ook het aanbod van medewerkers kan met één klik in een huis-eigen sjabloon komen te staan. Uiteindelijk kan de accountmanager hier een persoonlijke noot aan toevoegen.

 • herkenbare cv’s in bedrijfseigen formaat (.pdf / html)
 • sjabloon voor een commerciële, maar tevens persoonlijke benadering
 • distributiebeheer (welke aanbiedingen lopen er)
 • statusoverzicht (welke aanbiedingen zijn bekeken)
 • contacthistorie (weet wat er speelt)

Gebruiksvriendelijk profielbeheer voor al uw professionals

Het profielbeheer voor medewerkers werkt intuïtief en gebruiksvriendelijk. De invoer van gegevens wordt afgestemd op basis van relevantie en bevatten een eenduidigheid karakter. Wanneer een opdracht op z’n einde loopt ontvangen betreffende medewerkers automatisch een verzoek om deze werkervaring toe te voegen aan het profiel.

 • geen overkill aan invoervelden
 • slimme invoer door suggesties
 • gegevensinvoer via LinkedIn-profiel
 • automatische reminders voor profielupdate
 • beschrijvingen voor eenduidig gebruik

Groeperen van medewerkers

Voor grotere organisaties is het vaak praktisch om medewerkers in te delen in bepaalde cellen, units of afdelingen. Voor managers met een sturende rol kan het handig zijn om een selectie te maken op afdeling of project. Naast de kwaliteiten en ervaring van medewerkers kunnen criteria als wensen en ambities onderdeel uitmaken van een profiel ten behoeve van het matchen.

 • onderscheid tussen medewerkers (op afdeling, project of divisie)
 • managers koppelen aan specifieke pools
 • ruimte voor persoonlijke criteria (wensen & ambities)
 • inzicht in betreffende profielen (sturing & begeleiding)

Matching van medewerkers aan klanten

Snel kunnen anticiperen op aanvragen van klanten is noodzakelijk in de arbeidsbemiddelingsmarkt. Daarbij is specialistische kennis een steeds belangrijkere graadmeter geworden. Handig als uw account-managers eenvoudig op deze kennis kunnen zoeken, selecteren en matchen. Weet welk kennis binnen uw organisatie aanwezig is en maak deze inzichtelijk voor uw opdrachtgevers. EazyCV voorziet in een snelle en krachtige match voor invulling van aanvragen:

 • methodisch Select & Search op geschikte profielen
 • inzicht in volledigheid en actualiteit van cv’s
 • status omtrent beschikbaarheid (inzetbaarheid) van professionals
 • professionele (online) resume-templates verzonden met één klik

Procesmonitoring en managementinformatie

Een gestroomlijnd proces maakt centraal cv-beheer werkbaar en efficiënt. EazyCV faciliteert handige processtappen waarmee zaken als beschikbaarheid, bruikbaarheid en volledigheid  zijn gewaarborgd. Duidelijke statussen geven direct inzicht in openstaande activiteiten en gewenste opvolging. Door een heldere cv-status is een sales-manager er altijd zeker van dat hij goedgekeurde cv’s aanbiedt bij de klant.

Het consequent vastleggen van waardevolle indicatoren levert op termijn inzicht in resultaat. Hoeveel inschrijvingen of aanbiedingen worden uiteindelijk omgezet in een werkelijke plaatsing bij een opdrachtgever? Wat is de gemiddelde doorlooptijd van een bemiddelingstraject? Welke managers zijn hiervoor verantwoordelijk en hoe kan het rendement worden verhoogd?

Kennismodel van uw organisatie

In uw cv-bestand gaat alle kennis en expertise schuil die uw organisatie rijk is. Ontsluiten van dit onderliggend talent levert waardevolle inzichten op. Denk aan een genormaliseerd 360-graden profiel van alle kennis, ervaring en vaardigheden die in cv’s vertegenwoordigd zijn. Of een exacte onderverdeling van alle specialistische kennis die uw professionals in huis hebben. Er kan ook een duidelijk beeld ontstaan over kennisgebieden die juist om uitbreiding vragen.

Het is mogelijk om maatwerk-inzichten te creëren op basis van uw specifieke wensen. Het inzicht wordt gevisualiseerd in leesbare gegevenselementen zoals diagrammen en grafieken.